top of page
دستورالعمل جدید وزارت امور خارجه در مورد Travel Ban *
- آخرین بیانیه وزارت امور خارجه را در این لینک مطالعه بفرمایید.
U.S. Department of State's Important Announcement
06/29/2017

06/28/2017 - به گفته REUTERS دستور العمل جدیدی در مورخ ۲۸ جون ۲۰۱۷ از طرف وزارت امور خارجه در مورد دستور منع سفر به سفارتها و کنسولگریهای آمریکا ارسال شده است. به نقل از این منبع ،مهمترین نکات این دستور العمل  به شرح زیر بوده است:

۱. دستور اجرایی۹۰ روز تعلیق ورود از ۲۹ جون ۲۰۱۷ ساعت ۸ شب به وقت EDT آغاز خواهد گردید.

۲. دستور دیوان مبنی بر برداشتن بخشی از توقیف عملیات اجرایی دستور مذکور فقط در مورد افرادی از کشورهای ششگانه میباشند و فاقد ادعای معتبر مبنی بر داشتن رابطه واقعی با یک شخص و یا نهاد در ایالات متحده میباشند اعمال میگردد. بنابراین افرادیکه دارای ادعای معتبر مبنی بر داشتن رابطه واقعی با یک شخص و یا نهاد در ایالات متحده هستند از این دستور اجرایی منع ورود مستثنی میباشند.

۳. کشورهای ششگانه مورد نظر این دستور عبارتند از: ایران، لیبی، سومالی، سودان، سوریه ، یمن.

۴. منع موقت ورود موضوع این قانون شامل افرادی که در روز ۲۹ جون داخل ایلات متحده آمریکا هستند ، یا دارای ویزای معتبر آمریکا میباشند و یا در روز  ۲۹ژانویه ۲۰۱۷  دارای ویزای معتبر بوده اند نمیشود ،حتی اگر ویزای آنها منقضی شود و یا از آمریکا خارج شوند.

۵. هیچ ویزای صادر شده ای باطل نخواهد شد حتی ویزا هایی که در زمان توقف دستور اجرایی و یا ۷۲ ساعت موجود تا زمان اجرای دستور صادر شده اند.

۶. دستور العمل مربوط به بعد از این دوره ۹۰ روزه متعاقباً اعلام خواهد شد.

۷. کلیه سفارتها و کنسولگری ها رویه عادی تعیین وقت خود را حفظ خواهند نمود ولی در مورد کلیه ویزاهای مهاجرتی ، غیر مهاجرتی و لاتاری ،برای متقاضیان کشورهای ششگانه، افسر رسیدگی کننده صدور ویزا 

 1. ابتدا رسیدگی خواهد که آیا متقاضی واجد شرایط برای اخذ ویزای مورد نظر میباشد یا نه.

 2. در صورتی که متقاضی واجد شرایط لازم شناخته شد، سپس افسر رسیدگی کننده بررسی خواهد نمود که آیا متقاضی از دستور منع ورود موقت مستثنی میباشد و یا آیا واجد شرایط برای معافیت از دستور مزبور میباشد یا خیر.

 

۸. بر مبنای تجربه سالهای گذشته برنامه لاتاری تعداد کمی از متقاضیان لاتاری از این دستور مستثنی خواهند بود.

۹. مرکز کنتاکی به رویه خود برای تعیین وقت مصاحبه  DV-2017 ادامه خواهد داد. با عنایت به اینکه بررسی و صدور ویزاهای این دسته از متقاضیان میبایست تا پایان سپتامبر ۲۰۱۷ نهایی شود دستور العمل جداگانه ای برای از سرگیری رویه عادی صدور ویزاها بعد از انقضای ۹۰ روز تعلیق ارسال خواهد شد.

 

شرایط استثناء :

 • افراد ذیل از دستور اجرایی منع موقت ورود مستثنی خواهند بود:

 • هر متقاضی که ادعای معتبر داشتن یک رابطه واقعی با یک شخص یا نهاد در ایلات متحده داشته باشد.

 • این رابطه در مورد اشخاص باید رابطه خانوادگی نزدیک باشد.

 • این رابطه با یک نهاد در ایالات متحده باید :رسمی ، مستند و حاصل از یک روند معمول باشد و نه برای فرار از دستور اجرایی.

  • بنابراین اگر شخصی واجد یک ویزای غیر مهاجرتی ،بغیر از B, C-1, D  یا ,I ،  باشد ،آن متقاضی از دستور اجرایی مستثنی خواهد بود چرا که رابطه واقعی وی با یک شخص در ایالات متحده بصورت ذاتی در نوع ویزای مربوطه وجود دارد. وابستگان این اشخاص نیز مستثنی خواهند بود.

  • همینطور اگر شخصی واجد دریافت یک ویزای مهاجرتی از طریق خانواده درجه اوّل و یا از طریق خانواده و یا از طریق رابطه کاری شناخته شود ( بغیر از مواردی که شخص بدون داشتن پیشنهاد کار میتواند برای خود درخواست ویزا نماید ) طبعاً شخص مذکور از دستور اجرایی مستثنی خواهد بود.

 • هر متقاضی که در تاریخ ۲۶ جون ۲۰۱۷ داخل ایالات متحده باشد.

 • هر متقاضی که در تاریخ ۲۷ ژانویه ۲۰۱۷ ساعت ۵ عصر به وقت EDT ، روزی که دستور اجرایی امضا شد، دارای ویزای معتبر بوده است. 

 • هر متقاضی که در تاریخ ۲۹جون ۲۰۱۷ دارای ویزای معتبر بوده است.

 • تمامی کسانی که اقامت دائم قانونی ایالات متحده را دارند.

 • هر متقاضی که برای ورود پذیرفته شده است یا به صورت عفو در روز ۲۶ جون و یا بعد از آن پذیرفته شده است.

 • هر متقاضی که دارای مدرک معتبر دیگری غیر از ویزا برای ورود به ایالات متحده میباشد که در تاریخ ۲۹ جون ۲۰۱۷ معتبر بوده است و آن مدرک به او اجازه میداده است که به آمریکا سفر کرده و وارد شود، مانند اجازه ورود از پیش گرفته شده،

 • هر متقاضی که دارای تابعیت مضاعف باشد در صورتیکه با پاسپورت دیگر( پاسپورتی غیر از پاسپورت کشورهای ششگانه) خود قصد ورود داشته باشد،

 • کلیه متقاضیان سفر با ویزای A-1, A-2, NATO-1, از طریق ناتو۶ ویزا ، C-2 برای مسافرت به ایالات متحده، C-3, G-1, G-2,G-3 , G4 و یا هرگونه ویزای دیپلماتیک دیگر،

 • هر متقاضی که به او پناهندگی اعطا شده باشد ، هر پناهجویی که در حال حاضر به ایالات متحده پذیرفته شده باشد ، و یا وضعیت اخراج او متوقف شده باشد و یا اجازه ورود داشته باشد و یا تحت حفاظت کنوانسیون علیه شکنجه باشد،

 •  

 •  ​توضیح 

 • خانواده نزدیک مورد نظر این دستور عبارتست از والدین، از جمله والدین همسر، نامزد، فرزندان، داماد، عروس، برادر و خواهر، چه دوطرفه و چه یکجانبه. این تعریف شامل رابطه ناتنی هم میشود. ( نامزد در بیانیه مورخ ۲۹ جون ۲۰۱۷ به این لیست اضافه شد)

 • خانواده نزدیک شامل پدر بزرگ و مادر بزرگ، عمه، خاله، دایی، عمو، و فرزندان آنها و برادر زاده یا خواهر زاده و برادر یا خواهر زن یا برادر و خواهر شوهر و هر خانواده دور دیگر نمیشود.

 • رابطه با یک نهاد واقع در آمریکا باید رسمی، مستند، حاصل یک روند معمول باشد و نه به منظور فرار از دستور اجرایی.

 •  افسر رسیدگی کننده در صورت احراز شرایط باید به وضوح دلایل معافیت را قید نماید.

 •  برنامه قبول پناهجویان برای مدت ۱۲۰ روز معلق خواهد گردید به غیر از اشخاصی که ادعای معتبر داشتن ارتباط واقعی داشته و دیوان عالی کشور دستور موقت توقیف عملیات اجرایی را برای آنها حفظ نموده باشد.

 •  

 

 شرایط معافیت:

افسران رسیدگی کننده مجاز خواهند بود به صورت رسیدگی موردی به پرونده ها رسیدگی نموده و در صورت احراز تمامی شراط سه گانه زیر معافیت صادر نمایند:

۱. منع ورود در دوره ۹۰ روزه باعث ایجاد سختی ناروا گردد،

۲. ورود شخص هیچ تهدیدی به ایالات متحده آمریکا محسوب نشود،

۳. ورود شخص به نفع منافع ملی ایالات متحده باشد

 

برخی موارد که متقاضی را در صورت احراز شروط مذکور فوق ممکن است واجد معافیت نماید در زیر آورده شده است. هر یک از شرایط ذیل ممکن است بیانگر منافع ملی ایالات متحده در ورود شخص متقاضی به آمریکا باشد. اگر یک پرونده دارای چند شرط مذکور در ذیل باشد، ممکن است دلیل کافی برای اثبات سختی ناروا نیز باشد.

۱. متقاضی قبلاً رابطه کافی با ایالات متحده داشته است ولی در حال حاضر برای کار، تحصیل و یا دلایل قانونی دیگر خارج از امریکا میباشد.

۲. متقاضی به دنبال ورود به ایالات متحده برای کسب و کار قابل توجه ویا ایفای تعهدات حرفه ای است و ممانعت از ورود او آن تعهدات را مختل خواهد نمود.

۳. متقاضی یک نوزاد، یک کودک، یک فرد جوان، یک فرد به سرپرستی گرفته شده ،یک فرد محتاج به مراقبت های فوری پزشکی، و یا شخصی باشد که ورود او به دلیل وجود شرایط دیگر توجیه شده باشد.

۴. متقاضی در ارتباط با یک سازمان بین المللی وتحت قانون مسونیت سازمانهای بیت المللی سفر کند ، برای ملاقات و یا به منظور انجام یک مراوده تجاری با دولت ایالات متحده سفر نماید و یا به منظور انجام یک مراوده تجاری از جانب یک سازمان بین المللی سفر نماید بغیر از IOIA .

۵.  متقاضی یک مقیم دائم کانادا است که در کانادا در خواست ویزای آمریکا نموده است.

۶. متقاضی یک مقام دولتی سطح بالا باشد که به صورت رسمی سفر می کند ولی واجد شرایط برای ویزای دیپلماتیک به طور معمول نیست، مانند فرماندارها و یا اشخاص ذی صلاح محلی ، ایالتی و منطقه ای دیگر.

۷. پرونده هایی که کلیه معیارهای بالا را داشته و با تایید سرپرست و یا مسوولین فرامرزی مربوطه رسیده باشد

 

در صورتی که افسر رسیدگی کننده شرایط لازم را موجود بداند میتواند با هماهنگی سرپرست ویزا ،ویزا صادر نماید و بروی ویزای صادره عبارت مستثنی و یا معاف از دستور اجرایی را قید نماید.

 

اگر پرونده متقاضی درهیچکدام ازگروهای معافیت مذکور بالا قرار نگیرد ولی افسر رسیدگی کننده اعتقاد داشته باشد شخص متقاضی شرایط  اخذ معافیت را بر طبق شروط سه گانه معافیت دارد، باید پرونده را برای بررسی به دفتر صدور ویزا ارسال نماید . دفتر ویزا ظرف دو روز پرونده را مرور خواهد نمود. افسر رسیدگی کننده در اکثر مواقع اختیار رسیدگی و قبول درخواستهای معافیت را بدون مرور دفتر ویزا دارا میباشد.

-----------------------------------------------------------------

* متن فوق صرفاً جهت اطلاع رسانی اخبار منتشره با ذکر منبع میباشد ،تاییدی بر صحت و سقم آن نبوده ، نصیحت ویا مشاوره حقوقی نیست و ایجاد مسوولیت ویا رابطه وکیل و موکل نمی نماید.

bottom of page